อนุทิน 106030 - ภควัต

ภควัต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายภาสกร แก้วแสน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนัก ของนิสิตปริญยาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง

ข้อดี : รูปแบบ Power Point ดีมองเห็นชัด และวิธีการนำเสนอเข้าใจ เสียงดังฟังชัด

ข้อเสีย : ไม่มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ : หารายละเอียดในการนำเสนอเพิ่มเติมให้มากขึ้น

สรุปผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)