อนุทิน 106029 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นายภากร แก้วแสน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง

ข้อดี: สีภาพพื้นหลังเหมาะสมมาก ขนาดอักษรเหมาะสมชัดเจน

ข้อเสีย: วิธีการอธิบายไม่ควรอ่านจากสไลด์

ข้อเสนอแนะ: ควรมีภาพประกอบ

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)