อนุทิน #106029

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายภากร แก้วแสน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง

ข้อดี: สีภาพพื้นหลังเหมาะสมมาก ขนาดอักษรเหมาะสมชัดเจน

ข้อเสีย: วิธีการอธิบายไม่ควรอ่านจากสไลด์

ข้อเสนอแนะ: ควรมีภาพประกอบ

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)