ติดต่อ

อนุทิน #106027

นำเสนอโดย นายคำประเสิด แก้วมะณี เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมืองที่มีผลต่อฟฤติกรรมและความพืงพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี ขัอดี การนำเสนอดี ชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน ข้อเสีย..... ข้อเสนอแนะ........ สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)