อนุทิน 106027 - srisombut apiwatchatchwan

นำเสนอโดย นายคำประเสิด แก้วมะณี เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมืองที่มีผลต่อฟฤติกรรมและความพืงพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี ขัอดี การนำเสนอดี ชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน ข้อเสีย..... ข้อเสนอแนะ........ สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)