อนุทิน 106025 - กิรอัชฌา

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายภาสกร แก้วแสน ชื่อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง ข้อดี นำเสนอดีมาก เข้าใจง่าย ข้อเสีย พื้นหลังเข้มเกิน ข้อควรปรับปรุง ควรปรับพื้นหลังให้สว่าง น่าจะดี สรุปผลการประเมินในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)