อนุทิน 106023 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ: คำประเสีดแก้วมะนี ชื่อเรื่อง: การบลหารกองทุนหมู่บ้านและชูมชนเมืองที่มีต่อพฤติกรรมความเฟี่งพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี
ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ มาก

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)