อนุทิน 106021 - sounthone sounthone THAPPANYA

ผู้นำเสนอ :  นายคำประเสิด แก้วมฌี

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง ที่มีผลต่อพฤติกรรรมและ ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี

ข้อดี : อธิบายบทได้ดี และ ชัดเจนดี 

ข้อเสีย :  ไม่ได้อธิบายส่วนอื่นมาประกอบเพี่มเตีม

ข้อเสนอแนะ : ต้องหาข้อมูลมาอธิบายเพี่มเตีม

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 3 )

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:34 ()


ความเห็น (0)