อนุทิน 106020 - สันติสุข

สันติสุข
  • เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ
  • ผู้นำเสนอ นายวัน  พรหมราช
  • ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคือจากประชาชน
  • ข้อดี  การออกแบบพื้นหลังดี เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย
  • ข้อเสีย  ขนาดตัวอักษรไม่ชัดเจน
  • ข้อเสนอแนะ  เพิ่มขนาดตัวอักษร
  •  ประเมิน ในระดับ 3
เขียน 25 Mar 2012 @ 10:34 ()


ความเห็น (0)