อนุทิน 106019 - ภควัต

ภควัต

ผู้นำเสนอ : นายคำประเสริฐ แก้วมะนี

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี

ข้อดี : รูปแบบ PowerPoint ชัดเจน ตัวอักษรพอดี

ข้อเสีย : วิธีการนำเสนอเป็นลักษณะอ่าน ไม่มีข้อมูลเสริม

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงวิธีการนำเสนอเป็นลักษณะการบรรยาย

สรุปผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:30 ()


ความเห็น (0)