อนุทิน 106018 - Saranporn

  ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายคำประเสิด แก้วมณี

หัวข้อ : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี

ข้อดี : 1. นำเสนอได้ชัดเจน เสียงดังฟังชัด

         2. สไลด์อ่านได้ชัดเจนดี

ข้อเสีย : ไม่มีรูปภาพประกอบการวิจัย

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มรูปภาพ เพื่่อให้การนำเสนอน่าสนใจมากขึ้น

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

  เขียน:  

ความเห็น (0)