อนุทิน 106013 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ นายคำประเสริฐ แก้วมะนี ชื่อ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจ.สระบุรี ข้อดี อธิบายได้เข้าใจดี ข้อเสีย เนื้อหาเยอะดี ข้อควรปรับปรุง กรอบแนวคิดนำมาผิด ควรเป็นกรอบในการที่จะทำการวิจัย สรุปผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)