อนุทิน 106009 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ นายวัน พรหมราช ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน ข้อดี ข้อเสีย เนื้อหาเยอะมาก ควรสรุปมานำเสนอ ข้อควรปรับปรุง เป็นการอ่านให้ผู้ฟัง ควรสรุปมา สรุปผลการประเมินในระดับ 2

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)