อนุทิน 106008 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นายแก้วละคร วรสาน

หัวข้อ : การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อดี : 1. การนำเสนอมีความพอดี ไม่เร็วหรือช้าเกินไป      

         2. อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนดี

ข้อเสีย : สีพื้นหลังค่อนข้างมืด

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับภาพพื้นหลังให้มีความเหมาะสม

สรุปผลการประเมิน : 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:18 ()


ความเห็น (0)