อนุทิน #106006

  ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายวัน พรหมราช

หัวข้อ : การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน

ข้อดี : ข้อมูลในการนำเสนอละเอียดครบถ้วนดี

ข้อเสีย : พื้นหลังค่อนข้างมืด และตัวหนังสือเล็ก

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับพื้นหลังให้สว่างขึ้น และตัวหนังสือใหญ่ขึ้น

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

  เขียน:  

ความเห็น (0)