อนุทิน 106004 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายวัน พรหมราช

ชื่อเรื่อง : กรใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวรคืนจากประชาชน

ข้อดี: พื้นหลังสะอาดตา การเคลื่อนไหวเหมาะสม

ข้อเสีย: ขนาดตัวอักษรเล็ก สีพื้นหลังกลืนตัวอักษร

ข้อเสนอแนะ:  การจัดหน้ากระดาษ การอธิบายสไลด์ควรเพิ่มเติมจากเนื้อหาบนสไลด์

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 2

  เขียน:  

ความเห็น (0)