อนุทิน 106003 - สันติสุข

สันติสุข
  • เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ
  • ผู้นำเสนอ นายแก้วสาร  วาสาร
  • ช่ือเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขตต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
  • ข้อดี  สีอ่านได้ง่ายตัวอักษรชัดเจน เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย
  • ข้อเสีย   การออกแบบพื้นหลังไม่น่าสนใจ
  • ข้อเสนอแนะ  สีพื้นหลังควรใส่สีเพื่อเพิ่มความสนใจ
  •  ประเมิน ในระดับ 3
เขียน 25 Mar 2012 @ 10:15 ()


ความเห็น (0)