อนุทิน 105997 - sming

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นาย วัน พรหมราช ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน : ข้อดี : การนำเสนอดี ข้อเสีย: การพูดไม่ชัดเจน เน้นพื้นหลัง ส่งผลให้ตัวหนังสือมองเห็นไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงพื้นหลังให้สีลดลง และ ศืกษาบทกอ่นนำเสนอ สรุปผลการประเมินในระดับ 2

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)