อนุทิน 105997 - sming

sming

ผู้นำเสนอ นาย วัน พรหมราช ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน : ข้อดี : การนำเสนอดี ข้อเสีย: การพูดไม่ชัดเจน เน้นพื้นหลัง ส่งผลให้ตัวหนังสือมองเห็นไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงพื้นหลังให้สีลดลง และ ศืกษาบทกอ่นนำเสนอ สรุปผลการประเมินในระดับ 2

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:07 () แก้ไข 25 Mar 2012 @ 10:13, ()


ความเห็น (0)