อนุทิน #105995

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ :  นางสาว แพรพิชญ์ชา แก้วพุด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยโรกความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยเทดนิดกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อดี : อธิบายบทได้ดี และ ชัดเจนดี และ เตียมการมาดี

ข้อเสีย : การอธิบายบทเร่งรีบ

ข้อเสนอแนะ : ควรอธิบายช้า ๆ

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 3 )

  เขียน:  

ความเห็น (0)