อนุทิน 105994 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นางสาว แพรพิชญ์ชา แก้วพุด เร่ือง การพัฒนาความสามารถการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ต.โนนฆ้อง อ. เมือง จ.ขอนแก่น ข้อดี นำเสนอชัดเจน สี ขนาดตัวอักษรดี มีภาพประกอบ ข้อเสีย ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี สรุปการประเมิน ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)