อนุทิน 105992 - ภควัต

ภควัต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นางสาวแพรพิชญ์ชา แก้วพุด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้างฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อดี : วิธีการนำเสนอดี เสียงดังฟังชัด รูปแบบ PowerPoint ชัดเจน มีรูปภาพประกอบ

ข้อเสีย : การนำเสนอ การพูด การอธิบาย เร็วเกินไป ฟังไม่ทัน

ข้อเสนอแนะ : ปรับการนำเสนอให้ช้าลง พักหายใจบ้างนะ

สรุปผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

เขียน 25 Mar 2012 @ 09:56 ()


ความเห็น (0)