อนุทิน 105990 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ น.ส.แพรพิชญ์ชา แก้วพุด ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ข้อดี นำเสนอดีมาก ข้อเสีย ไม่มี ข้อควรปรับปรุง - สรุผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 09:53 () แก้ไข 25 Mar 2012 @ 09:56, ()


ความเห็น (0)