อนุทิน #105990

ผู้นำเสนอ น.ส.แพรพิชญ์ชา แก้วพุด ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ข้อดี นำเสนอดีมาก ข้อเสีย ไม่มี ข้อควรปรับปรุง - สรุผลการประเมินในระดับ 3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)