อนุทิน 105988 - sming

sming

ผู้นำเสนอ : นางสาว แพรพีชญ์ชา ชื่อเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยโรดความดันโลหิดสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ข้อดี : การนำเสนอดี การอธิบายชัดเจน ข้อเสีย : พื้นหลังไม่ชัด  ข้อควรปรับปรุง : ควรปรับปรุงพื้นหลังให้ชัดเจนมากกว่านี้ สรุปผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 09:50 () แก้ไข 25 Mar 2012 @ 09:57, ()


ความเห็น (0)