อนุทิน 105982 - ภควัต

ภควัต

ผู้นำเสนอ : นายแก้วละคร วรสาน

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อดี : การนำเสนอเข้าใจพอสมควร เสียงดังฟังชัด

ข้อเสีย : พื้นหลังกลับตัวอักษรกลมกลืนทำให้มองไม่ชัด

ข้อเสนอแนะ : ปรับพื้นหลังและตัวอักษร

สรุปผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

เขียน 25 Mar 2012 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)