อนุทิน #105979

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายแก้วละคร วรสาน ชื่อเรื่อง : การประเมีนผลการดำเนีนงานกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อดี : การเตียมการได้ดี

ข้อเสีย : ตัวอักสร และ พื้นภาพไม่ขัดเจน

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุง ตัวอักสร และ พื้นภาพให้ขัดเจน

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 2 )

  เขียน:  

ความเห็น (0)