อนุทิน 105979 - sounthone sounthone THAPPANYA

ผู้นำเสนอ : นายแก้วละคร วรสาน ชื่อเรื่อง : การประเมีนผลการดำเนีนงานกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อดี : การเตียมการได้ดี

ข้อเสีย : ตัวอักสร และ พื้นภาพไม่ขัดเจน

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุง ตัวอักสร และ พื้นภาพให้ขัดเจน

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 2 )

เขียน 25 Mar 2012 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)