อนุทิน 105973 - กระติก~natachoei ที่ ~natadee

ลูกเล่าว่า.........

วิชาภาษาไทย เกรดที่ได้ จะแตกต่างกันมาก มีตั้งแต่ 1.5-4  มีทั้งผิดคาด คือเกรดตก เกรดเพิ่มจากเดิม และเกรดลุ้น คือลุ้นว่าจะได้เท่าเดิมหรือไม่

สาเหตุ....บางส่วนของคะแนนที่ได้มาจาก........ในแต่ละชั่วโมงอาจารย์จะให้นักเรียนแต่ละคนมาเล่าเรื่องหน้าชั้นให้เพื่อนฟัง.....อาจารย์จะย้ำว่าให้สนใจ ฟัง   จด สรุป จะได้สอบได้  

     วันสอบ......อาจารย์ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่เพื่อนเล่ามา 3 เรื่อง(จากทั้งชั้น) อะไรก็ได้.....เขียนข้อคิดที่ได้จากการฟัง....  นำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร.........

ผล........ประโยชน์เป็นของคนที่สนใจฟังเพื่อนเล่า สรุป

นับเป็นวิธีการที่ดี ที่จะทำให้เด็กตั้งใจที่จะนำเรื่องเล่าดีๆ  และให้เด็กสนใจในสิ่งที่เพื่อนเล่า....

เขียน 25 Mar 2012 @ 06:50 () แก้ไข 30 Sep 2012 @ 21:52, ()


ความเห็น (5)

การเรียนทักษะการจับประเด็น

คนทำงานชุมชน มาได้ฝ฿กตอน ห้าสิบ และนำมาใช้ในการประชุมเสวนา

ดีมากๆ เลยครับ

ตอนเป็นเด็ก ไม่ค่อยมีกิจกรรมแบบนี้นัก

จำได้ว่า วิชาภาษาไทย  อาจารย์ให้อ่านเรื่องของน้ำพุ  แล้วสรุปส่ง.....คิดว่ายาก สำหรับเด็ก ม. 1  แต่ก็ทำได้และได้ทำ

อีกช่วงคือ...ให้ดูการแสดงของรุ่นพี่ในวันสุนทรภู่ แล้วเขียนเล่าเรื่อง  วิจารณ์  และบอกความประทับใจ

อันนั้นประทับใจจริงๆคะ...ใช้เวลาเขียนนาน

เขียนเมื่อ 

นี่คือเป็นวิธีการฝึกฝนเด็กให้ดำเนินวิถีประชาธิปไตยทีดี (กิจกรรม "คุณพูดฉันฟัง") เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนในสภา แบ่งสีแบ่งพวก

ขอบคุณคะคุณ Dang

สำหรับ ผู้ใหญ่  ส่วนมากมีแต่คนพูด

เลยไม่รู้ว่าใครฟังใครคะ