อนุทิน 105943 - นาง สุภาภรณ์ สุ น้อยทรงค์

ชื่อผู้นำเสนอ

 ชื่องานที่นำเสนอ

 ข้อดี

 ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

1 ขนาดตัวอักษร2 สีตัวอักษร3 การออกแบพื้นหลัง4 ภาพประกอบ5เสียงประกอบ6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค7วิธีการนำเสนอ   power poit 8เทคนิคพิเศษ

เขียน 24 Mar 2012 @ 10:42 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 11:19, ()


ความเห็น (1)

ชื่อผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม เลขที่16

ชื่องานที่นำเสนอ

ข้อดี ทันเวลา เนื้อหาครอบคลุม สีสวย

ข้อปรับปรุง เนื้อหาตัวอักษรมาก

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ปานกลาง(2)

1 ขนาดตัวอักษร 3

2 สีตัวอักษร 2

3 การออกแบบพื้นหลัง 2

4 ภาพประกอบ 2

5เสียงประกอบ 2

6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค2

7วิธีการนำเสนอ power poit 3

8เทคนิคพิเศษ2