อนุทิน 105938 - นาย วรภาส วงค์อ่อน

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ

ข้อดีคืออะไร(คนที่นำเสนอ)

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

กณฑ์ที่การประเมิน

1. ขนาดตัวอักษร

2. สีตัวอักษร

3. การออกแบบพื้นหลัง

4. ภาพประกอบ

5. เสียงประกอบ

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค

7. วิธีการนำเสนอ PowerPoint

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)