อนุทิน 105937 - นาง สุวรรณี สิมลา

  ติดต่อ

 1. ชื่อผู้นำเสนอ
 2. รังรอง วภักเพชร
 3. ชือเรื่องที่นำเสนอ
 4. การพํมนาชุดการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 5. ข้อดี
 6. ข้อปรับปรุง
 7. ข้อเสนอแนะ
 8. สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

 9. ขนาดตัวอักษร

 10. สีตัวอักษร
 11. การออกแบบพื้นหลัง
 12. ภาพประกอบ
 13. เสียงประกอบ
 14. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค
 15. วิธีการนำเสนอ powerpoint
 16. เทคนิคพิเศษอื่น
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)