อนุทิน 105937 - นาง สุวรรณี สิมลา

 1. ชื่อผู้นำเสนอ
 2. รังรอง วภักเพชร
 3. ชือเรื่องที่นำเสนอ
 4. การพํมนาชุดการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 5. ข้อดี
 6. ข้อปรับปรุง
 7. ข้อเสนอแนะ
 8. สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

 9. ขนาดตัวอักษร

 10. สีตัวอักษร
 11. การออกแบบพื้นหลัง
 12. ภาพประกอบ
 13. เสียงประกอบ
 14. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค
 15. วิธีการนำเสนอ powerpoint
 16. เทคนิคพิเศษอื่น
เขียน 24 Mar 2012 @ 09:30 () แก้ไข 24 Mar 2012 @ 11:25, ()


ความเห็น (0)