อนุทิน 105936 - ดุษฎี

ดุษฎี

ชื่อเพื่อนผู้นำเสนอ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ

ข้อดี

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย (1) ปานกลาง(2) มาก(3)

เกณฑ์

1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม

2. สีตัวอักษา

3. การออกแบบพื้นหลัง

4. ภาพประกอบ

5. เสียงประกอบ

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค

7. วิธีการนำเสนอของผู้เสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี

สรุปผลการประเมิน

ส่งเมลล์หาอาจารย์สุรพร

[email protected]

 

เขียน 24 Mar 2012 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)