อนุทิน 105922 - สุธิดา

สุธิดา

1. ชื่อผู้นำเสนอ

2. ชื่อเรื่องที่นำเสนอ

3. ข้อดี

4. ข้อปรับปรุง

5. ข้อเสนอแนะ

6. สรุปผลการประเมิน  ระดับน้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

เกณฑ์

1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ระดับ

2. สีตัวอักษร

3. ภาพออกแบบพื้นหลัง

4. ภาพประกอบ

5. เสียงประกอบ

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค

7. วิธีนำเสนอ Powerpoin

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

เขียน 23 Mar 2012 @ 19:34 ()


ความเห็น (0)