อนุทิน 105882 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๔๑๘ |

ภารกิจที่สำเร็จ

* เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตอนเช้า - บ่าย ที่ Mercure Chaing Mai

* มอบของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้กับเพื่อน ๑ คน หนังสือ ๑ เล่ม

* ขอนักศึกษาช่วยงานคณะฯ มาจัดป้ายไวนิลของนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส ๕๒ และ ๕๓ เพื่อแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนก่อนม้วนเก็บเป็นฐานข้อมูลคณะฯ

* ขอนักศึกษาช่วยงานคณะฯ ย้ายตู้เหล็ก และพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๕ ไปไว้ที่ห้องพักชั่วคราวที่ตึกการศึกษาพิเศษ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก

* แวะไปนั่งคุยกับรองฯ วิชาการในเรื่องราวต่าง ๆ ที่กำลังทำอยู่

เขียน 23 Mar 2012 @ 00:22 ()


ความเห็น (0)