อนุทิน 105876 - namsha

  ติดต่อ

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ : ตั้งวงสนทนากับเครือข่ายเพชรน้ำหนึ่ง กลุ่มลุ่มน้ำป่านสัก รพ.สต.สองคอน  ถึงการจัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมของชุมชน

                         

                

                                      กิจกรรมก่อนตั้งวงสนทนา

                

                                         เชคเรตติ้งก่อนค่ะ

                

                          วงใหญ่และหนาแน่นด้วยข้อจำกัดสถานที่  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)