อนุทิน 105876 - namsha

namsha

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ : ตั้งวงสนทนากับเครือข่ายเพชรน้ำหนึ่ง กลุ่มลุ่มน้ำป่านสัก รพ.สต.สองคอน  ถึงการจัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมของชุมชน

                         

                

                                      กิจกรรมก่อนตั้งวงสนทนา

                

                                         เชคเรตติ้งก่อนค่ะ

                

                          วงใหญ่และหนาแน่นด้วยข้อจำกัดสถานที่เขียน 22 Mar 2012 @ 22:11 () แก้ไข 22 Mar 2012 @ 22:12, ()


ความเห็น (0)