อนุทิน 105871 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

ประชุม การพัฒนางาน CAPD ที่โรงแรมต้นหว้ารีสอร์ท ขอนแก่น ที่นี่อยู่ใกล้กับโรงเรียนแก่นนคร แต่บรรยากาศไม่เหมือนอยู่อยู่ในเมือง สงบ เงียบ มีเสียงน้ำตกด้วย

เขียน 22 Mar 2012 @ 18:40 () แก้ไข 22 Mar 2012 @ 18:59, ()


ความเห็น (1)

น้องนาง ....กลับจากงาน HA ทางฝ่ายทันตสสจ พัทลุง จับไปให้ ช่วยทำเวที

สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย ...งานที่ทำงานยังไม่ได้เคลียร์ สิบกว่าวันแล้ว