อนุทิน 105848 - ครูอ้อย แซ่เฮ

การแข่งขันเกิดขึ้นเพราะความขัดสน หากมีเพียงพอในชีวิต คิดให้เพียงพอ เราก็จะมีความพอเพียง การแข่งขัน แก่งแย่งชิงดี ก็จะไม่เกิดขึ้น

คนเราเกิดมา เลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะคิด ที่จะพูดและเลือกที่ปฏิบัติได้ คิดอย่างไร พูดอย่างไร ทำอย่างไร จึงจะทำให้เรามีความสุข.....เลือกเองได้

เขียน 22 Mar 2012 @ 05:55 () แก้ไข 22 Mar 2012 @ 07:00, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นเพราะความขัดสนเช่นดั่งครูอ้อยกล่าวครับ ผมเห็นด้วย ทำอย่างไรถึงจะมีความสุข เราเลือกได้ ครับ คำสื่อสารนี้ดีมาก ๆ ครับ ขอบพระคุณคุณครูอ้อยที่ให้ข้อคิดในเช้าวันนี้ที่ผมเข้ามาพบ ครับ