อนุทิน 105841 - namsha

namsha

๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคเรื้อรังกับผู้ป่วยและชุมชน  เครือข่ายเพชรน้ำหนึ่ง  เพื่อ บูรณาการงานกับชีวิต

                       

                        

                      

เขียน 21 Mar 2012 @ 23:39 ()


ความเห็น (0)