อนุทิน 105809 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๔๐๙ |

"เพราะเรา (ไม่เคย) เท่ากัน ตรงไหนเลย?"

บันทึกเริ่มเล่าจากการไปดูแลค่ายอาสาโรงเรียนบ้านผามอน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึก ... (๑) เพราะเรา (ไม่เคย) เท่ากัน ... (ค่ายอาสาโรงเรียนบ้านผามอน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน)

...

โปรดเฝ้ามองและตรองคิด
สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกจงปลูกฝัง
ความเท่าเ่ทียมเกิดได้เมื่อใจฟัง
สร้างพลังขับเคลื่อนไม่เลื่อนลอย

เราอาสาเียียวยาหัวใจเด็ก
แม้จะเล็กแต่เรื่องนี้เราไม่ถอย
สร้างวิญญาณความเป็นครูดูร่องรอย
เพื่อเฝ้าคอยวันหนึ่ง ซึ่งเป็น "ครู"

...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)