อนุทิน 105800 - นาง นัฑธิณี ปราบหงษ์

  วันนี้ฉันอยู่กับต้นไม้  ต้นไม้มีกิจกรรมให้ฉันศึกษามากมาย  ต้นไม้เป็นผู้ให้ที่ดีเยี่ยม

ถ้าคนเราทุกคนรู้จักสังเกตแล้วนำมาพิจารณา โลกใบนี้ก็ยังน่าอยู่อีกนาน ทุกสรรพสิ่งใน สากลโลกหนีไม่พ้นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เขียน 20 Mar 2012 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)