อนุทิน 105799 - นาง นัฑธิณี ปราบหงษ์

  ติดต่อ

  วันนี้ฉันอยู่กับต้นไม้  ต้นไม้มีกิจกรรมให้ฉันศึกษามากมาย  ต้นไม้เป็นผู้ให้ที่ดีเยี่ยม

ถ้าคนเราทุกคนรู้จักสังเกตแล้วนำมาพิจารณา โลกใบนี้ก็ยังน่าอยู่อีกนาน ทุกสรรพสิ่งใน สากลโลกหนีไม่พ้นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

  เขียน:  

ความเห็น (0)