อนุทิน 105797 - ครูบาบินก้าว

เห็นการให้ข่าว เพื่อออกมาถามหาความถูกต้อง ความจริงใจจากผู้บริหาร ฯ แล้วให้สะท้อนใจ

จาก...สองหญิงที่จิตใจแข็งแกร่ง...

ท่านหนึ่ง สามีเป็นนายทหารตงฉิน กลับโดนฆ่า...ในช่วง ภาวะบ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง

ท่านหนึ่ง สามีเป็นทนายความหากโดนอุ้ม หายไปเป็นตายเท่ากัน ไม่สามารถพบศพได้จนบัดนี้

ในสายตาของนักการศาสนา เช่นอาตมา การฆ่าใด ๆ ล้วนเป็นการกระทำผิดศีล...เป็นการสร้างบาปก่อเวร อันเป็นหลักคำสอนในศาสนาส่วนใหญ่ในโลก

หากเจ้าความมิจฉาทิฐิ อันเกิดจากการศึกษาของโลกทุนนิยม กลับยังคงส่งเสริมให้เกิดการฆ่า การเบียดเบียน โดย มุ่งสร้างอุปาทานใหม่ ทำลายมโนธรรม สำนึกที่ดีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์...

พยายามออกแบบให้ผู้ลงมือ.. ให้ผู้สั่งการ.. และทั้งผู้ออกแบบวางแผนหลากหลายชั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของคนสั่ง... ให้หลงว่า.. นั้นน่ะ คือ ความสำเร็จ

ทั้งยังก่อเกิดความรู้สึกจนจิตติดลึก หลงผิดหนักขึ้น โดย มุ่งให้ผู้กระทำจักเกิดความภาคภูมิใจ...ในผลงานที่ตนลงมือ... แล้วมีการรับรางวัลจากผลแห่งความเลวที่ทำได้สำเร็จนั้น... มอบรางวัลเป็นบั้ง เป็นขั้น ลาภ ยศ มีตรา มีเหรียญ มีเงินประจำขั้น...เพื่อย้ำยืนยันความสำเร็จอันเกิดจากการได้ " ฆ่า "

นี้แหละ เป็นความผิดพลาดที่หนักหนาของการศึกษาของโลก และทุกวันนนี้ ผลแห่งกรรมจากการสั่งสมมาอย่างยาวนานแบบนี้...กำลังเป็นวัฏฏสะท้อนย้อนกลับมาสนองกรรมสังคมไม่สิ้นสุด

ความมิจฉาทิฐิ ในระบอบการศึกษาได้พัฒนาการฆ่ายุคก่อน มาจนยุคนี้ทำเนียนกว่า ยุคก่อน..ซับซ้อนนักกว่านัก... ด้วยเพราะยุคนี้ หมายมุ่งล่าอาณาจักร เขมือบแผ่นดิน กดขี่จิตวิญญานเพื่อให้ตกเป็นทาส อย่างให้จำนน...และจำทน

ครูบาอาจารย์...หลาย ๆ ท่าน ซึ่งมองปัญหาทะลุถึงสาเหตุ ท่านมุ่งหาทางออกสู่ความหลุดพ้น จนเกิดมรรคผล โดย นำตนออกมาปฏิบัติจนเกิดมีสังคมใหม่... นำการศึกษาสัมมาทิฐิที่ถูกต้อง ตามแนวคำสอนในพระศาสนา ทั้งสอดคล้องและสนองแนวพระราชดำริ จนก่อเกิดเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้านคนมีศีล... จึงได้ออกมาให้สติในเรื่องนี้...โดย สรุปว่า ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง มีผลมาจาก...

" การศึกษา ที่ไม่เป็นไปเพื่อการลดกิเลส กู้ประเทศไม่ได้ "

และ...


เลว ที่สุดในแผ่นดิน คือ หากินบนคำว่า " ช่วยเขา "

 

 

เขียน 20 Mar 2012 @ 17:21 () แก้ไข 20 Mar 2012 @ 17:54, ()


ความเห็น (0)