อนุทิน #105790

มาเป็นผู้ช่วย อ.วิรัตน์ ที่ศูนย์ประชุม มอ. ในงานประชุมผู้บริหารจากคณะต่างๆ ของ มอ. ในหัวข้อภาวะผู้นำ

เขียน:

ความเห็น (0)