อนุทิน 105790 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

มาเป็นผู้ช่วย อ.วิรัตน์ ที่ศูนย์ประชุม มอ. ในงานประชุมผู้บริหารจากคณะต่างๆ ของ มอ. ในหัวข้อภาวะผู้นำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)