อนุทิน 105790 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

มาเป็นผู้ช่วย อ.วิรัตน์ ที่ศูนย์ประชุม มอ. ในงานประชุมผู้บริหารจากคณะต่างๆ ของ มอ. ในหัวข้อภาวะผู้นำ

เขียน 20 Mar 2012 @ 13:12 ()


ความเห็น (0)