อนุทิน #105771

  ติดต่อ

"มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหา และมีจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม" อธิการบดี มอ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)