อนุทิน 105769 - ดาระณี

ดาระณี

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่ทำการเสนอ ข้อดี (คืออะไร) ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) เกณฑ์

 การทำ Power point
  1. ขนาดตัวอักษร
  2. สีตัวอักษร
  3. การออกแบบพื้นหลัง
  4. ภาพประกอบ
  5. เสียงประกอบ
  6. มีเทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค
  7. วิธีการนำเสนอ Power point
  8. มีเทคนิคพิเศษอื่นๆ
เขียน 19 Mar 2012 @ 22:31 ()


ความเห็น (0)