อนุทิน 105756 - justholla

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด : กรณีศึกษาสมาชิกแจ้งข่าวในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผู้นำเสนอ : พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ

ข้อดี : การนำเสนอ น้ำเสียงชัดเจนดี

ข้อเสีย : ภาพพื้นหลัง และสีตัวอักษร สีไม่ตัดกัน ทำให้มองเห็นอักษรได้ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้สามารถมองเห็นตัวอักษรให้ชัดเจนมากกว่านี้

ผลการประเมิน : ระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)