อนุทิน 105747 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

คัดเลือกสมาชิก ClassStart ที่เป็นครูโรงเรียนตามจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัดของ สสค. ได้มา 50 คน จะคัดมาแค่ 20 คนเพื่อขอเชิญให้มาเข้าร่วม Workshops การพัฒนา ClassStart ให้เป็นระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เขียน:  

ความเห็น (0)