อนุทิน 105747 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

คัดเลือกสมาชิก ClassStart ที่เป็นครูโรงเรียนตามจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัดของ สสค. ได้มา 50 คน จะคัดมาแค่ 20 คนเพื่อขอเชิญให้มาเข้าร่วม Workshops การพัฒนา ClassStart ให้เป็นระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เขียน 19 Mar 2012 @ 15:46 ()


ความเห็น (0)