อนุทิน 105723 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

19 วันอาทิตย์ มีนาคม 2555 เข้าร่วมเป็นวิทยากร English Camp ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องจัดเลี้ยง เขต 3 เขาพิทักษ์ ร่วมกับ อ.ชาวจีน ชาวออสเตรเลีย ชาวฮอลล์แลนด์

  เขียน:  

ความเห็น (0)