อนุทิน 105713 - สันติสุข

สันติสุข
  • เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ
  • ผู้นำเสนอ นายทองสา  ศรีสมบัติ
  • ช่ือเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านกรณีศึกษาชุมชนวัดศรีโคนคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
  •  ข้อดี  สีอ่านได้ง่าย เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ
  • ข้อเสีย  ขนาดตัวอักษรไม่ชัดเจน การออกแบบพื้นหลังไม่น่าสนใจ
  • ข้อเสนอแนะ  เพิ่มขนาดตัวอักษร สีพื้นหลังควรใส่สีเพื่อเพิ่มความสนใจ
  •  ประเมิน ในระดับ 2
เขียน 18 Mar 2012 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)