อนุทิน 105711 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ :นายทองสา สีสมบัติ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ตงเวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ข้อดี : เนื้อหาดี การบรรยายดี

ข้อเสีย : ความไม่ชัดเจนด้านเนื้อหา

ข้อเสนอแนะ : ปรับบทเพิ่ม

ผลการประเมิน : ระดับ มาก(๓)

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)