อนุทิน 105710 - สันติสุข

สันติสุข
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ
  • ผู้นำเสนอ  นายบุญยอด  นามเสนา
  •  ช่ือเรื่อง   ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่แม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  •  ข้อดี  ขนาดตัวอักษรชัดเจน สีอ่านได้ง่าย  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย
  • ข้อเสีย  การออกแบบพื้นหลังไม่น่าสนใจ 
  • ข้อเสนอแนะ ควรใส่สีพื้นหลังเพื่อสร้างความสนใจ
  • ประเมิน ในระดับ 2
เขียน 18 Mar 2012 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)