อนุทิน 105708 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : พ.ต.ท.สันติสุข  สุทธิกุลสมบัติ ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อดี:เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการแจ้งข่าวของประชาชน ข้อเสีย : ตัวหนังสือภาพแฟลมและการนำเสนอโดยการออกเสียงควรปรับปรุงอีกหน่อยคร้าบ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการอธิบายเนื้อหาการวิจัยให้ละเอียดมากกว่านี้ สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

  เขียน:  

ความเห็น (0)