อนุทิน 105707 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ : นายสันติสุข สุทธิกุลสมบัติ

หัวข้อ : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด กรณีศึกษา สมาชิกแจ้งข่าวในเขต อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ข้อดี : 1. การนำเสนอเสียงดังฟังชัดดีมาก น่าสนใจ การนำสเนอละเอียดดี

ข้อเสีย : ภาพพื้นหลังมีขนาดใหญ่ และชัดเจนเกินไป ทำให้อ่านตัวหนังสือได้ลำบาก

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับภาพพื้นหลังให้มีความเหมาะสม

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

โดย บุญยอด นามเสนา

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:16 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 12:19, ()


ความเห็น (0)