อนุทิน 105706 - Saranporn

Saranporn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายสันติสุข สุทธิกุลสมบัติ

หัวข้อ : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด กรณีศึกษา สมาชิกแจ้งข่าวในเขต อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ข้อดี : 1. การนำเสนอเสียงดังฟังชัดดีมาก น่าสนใจ        

         2. อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนดี

ข้อเสีย : ภาพพื้นหลังมีขนาดใหญ่ และชัดเจนเกินไป ทำให้อ่านตัวหนังสือได้ลำบาก

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับภาพพื้นหลังให้มีความเหมาะสม

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:14 ()


ความเห็น (0)